خریدار عسل با موم (عسل تغذیه شده )


چهارشنبه 23 مهر 1399 در فارس

سلام
خریدار عسل با موم (عسل تغذیه شده )
لطفا پیشنهاد قیمت خودرا به همراه برگه آزمایشگاه به واتساپ بنده بفرستید.
شماره‌ واتساپ : 09906971488 آبادی


تلفن تماس
xxx