فروش عسل طبیعی


۲ هفته پیش در آذربايجان شرقي

عسل طبیعی ساکارز زیر ٣
عسل طبیعی ساکارز زیر ٥ تظمینی با برگ ازمایش ازمایشگاه معتبر

درصد ساکاروز
3%
منطقه برداشت
آذربایجان شرقی
زمان برداشت
تیر
جنس ظرف
حلب
وزن
3000

تلفن تماس
xxx