پودر عصاره مالت پروبیوتیک


۱ ماه پیش در چهارمحال بختياري

از آن جا که دستگاه گوارش زنبورهای عسل محل استقرار جمعیت میکروبی تخصص یافته ای است که در تخمیر و هضم قند ها و کربوهیدرات های پیچیده، تقویت سیستم ایمنی و مقابله با عوامل بیماری زا نقش مهمی بر عهده دارد، پودر پرومالت با خاصیت پری بیوتیکی و داشتن پروبیوتیک های مخصوص زنبور عسل باعث بهبود فلور میکروبی دستگاه گوارش زنبور عسل می شود و به بهبود رشد و فعالیت بهتر زنبور عسل کمک می کند .
تلفن تماس
xxx