تولید،ساخت و فروش کندوی عسل به صورت نامحدود(آذربایجان غربی)