مجوعه عسل صالحین


۱۰ ماه پیش در خراسان رضوي

مجموعه عسل صالحین

با جمع اوری بهترین عسل از زنبورستان های مناطق خوش اب و هوا

به صورت عمده آماده تامین نیاز کارخانه جات بسته بندی عسل و بسته بندی

عسل برای بازرگانان و اصناف محترم می باشد

کیفیت را با ما احساس کنید

جنس ظرف
حلب
زمان برداشت
تیر
منطقه برداشت
خراسان رضوی
درصد ساکاروز
2%
نوع عسل
سایر

تلفن تماس
xxx