فروش عسل اورگانیک


۳ هفته پیش در قزوين

عسل اورگانیک در کوهستانهای شمال شهر قزوین منطقه الموت غربی روستای مردآباد ( مرگ ) . مملو از گیاهان دارویی مانند ، آویشن ، گون، کلپر که گیاهان غالب ان ناحیه بشمار میروند .
وسایر گیاهان دارویی دیگر چون گاوزبان . یونجه وشکرتیغال نیز ازگیاهانی هست که موردعلاقه زنبور عسل قرار دارد .


تلفن تماس
xxx